high need baby | ראיון בנושא

מתוך הבלוג הנה אני אם של יעל פיקר

מבט לאחור - ראיון עם יעל לבנון

מבט לאחור - סדרת ראיונות עם אמהות ל -High Need Babies שגדלו.

אחד הצרכים המרכזיים של אמהות ל- High Need Babies הוא הכרה במה שאנחנו עוברות. הכרה בקושי, בשונות, בזה שאנחנו מתמודדות עם משהו לא פשוט. חשוב לנו גם לדעת שאנחנו לא לבד, שיש כאלו שעברו את זה לפנינו, ושזה לא ימשך כך לנצח.